Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Søknadsfristen 1. september 2016 gjelder for nylig definerte biocider og hittil ikke søkte aktive stoffer i behandlede produkter.

Søknadsfristen 1. september 2016 gjelder for nylig definerte biocider og hittil ikke søkte aktive stoffer i behandlede produkter.