Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

I desse dagane blir sau og lam slopne på utmarksbeite. Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO) er klare til å hjelpe der det oppstår konfliktar med rovvilt.

I desse dagane blir sau og lam slopne på utmarksbeite. Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO) er klare til å hjelpe der det oppstår konfliktar med rovvilt.