Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Til tross for tett oppfølging har Real Alloy Raundsand fortsatt for høye luktutslipp. Miljødirektoratet vedtar derfor stans av driften med umiddelbar virkning. 

Til tross for tett oppfølging har Real Alloy Raundsand fortsatt for høye luktutslipp. Miljødirektoratet vedtar derfor stans av driften med umiddelbar virkning.