Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Flere kan nå sjekke status på HMS-kort i renholdsnæringen og i bygge- og anleggsnæringen. Verneombud, byggherre og andre med HMS-ansvar får nå mulighet til å kontrollere om arbeidstakernes kort er gyldige – såkalt sanntidskontroll. Endringene i forskriftene medfører også en utvidelse av kontrollmyndighetenes adgang til å inndra ugyldige HMS-kort.

Nyheter fra Arbeidstilsynet.

Flere kan nå sjekke status på HMS-kort i renholdsnæringen og i bygge- og anleggsnæringen. Verneombud, byggherre og andre med HMS-ansvar får nå mulighet til å kontrollere om arbeidstakernes kort er gyldige – såkalt sanntidskontroll. Endringene i forskriftene medfører også en utvidelse av kontrollmyndighetenes adgang til å inndra ugyldige HMS-kort.