Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Er du stolt av jobben din, og er det en viktig del av din identitet? Da er du sannsynligvis også meget lojal og føler en sterk tilknytning til arbeidsplassen.

Er du stolt av jobben din, og er det en viktig del av din identitet? Da er du sannsynligvis også meget lojal og føler en sterk tilknytning til arbeidsplassen.