Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Regjeringen strammer inn på kravene til HMS-kort i bygge- og anleggsbransjen og renholdsbransjen. Nå får også verneombud, byggherre og andre med HMS-ansvar mulighet til å kontrollere om arbeidstakernes kort er gyldige – såkalt sanntidskontroll.

Regjeringen strammer inn på kravene til HMS-kort i bygge- og anleggsbransjen og renholdsbransjen. Nå får også verneombud, byggherre og andre med HMS-ansvar mulighet til å kontrollere om arbeidstakernes kort er gyldige – såkalt sanntidskontroll.