Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på nye forslag om harmonisert klassifisering og merking for flere nye stoffer. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 15. og 18.  juli 2016.

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på nye forslag om harmonisert klassifisering og merking for flere nye stoffer. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 15. og 18.  juli 2016.