Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet inviterer til Nasjonal vannmiljøkonferanse 2.-3. november 2016. Konferansen retter seg mot fylkeskommuner, fylkesmenn, sektormyndigheter og kommuner.

Miljødirektoratet inviterer til Nasjonal vannmiljøkonferanse 2.-3. november 2016. Konferansen retter seg mot fylkeskommuner, fylkesmenn, sektormyndigheter og kommuner.