Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Rovdatas rapport om ulvebestandene viser at bestandsmålet for ulv er nådd. Forvaltningsmyndigheten overføres dermed fra Miljødirektoratet til de regionale rovviltnemndene.

Rovdatas rapport om ulvebestandene viser at bestandsmålet for ulv er nådd. Forvaltningsmyndigheten overføres dermed fra Miljødirektoratet til de regionale rovviltnemndene.