Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Arbeidsledigheten øker mest for de over 60 år. Økningen er på nesten 30 prosent siden 2014. Veksten i arbeidsledigheten blant unge i samme periode er på under fem prosent.

Arbeidsledigheten øker mest for de over 60 år. Økningen er på nesten 30 prosent siden 2014. Veksten i arbeidsledigheten blant unge i samme periode er på under fem prosent.