Kategorier

Bedriftshelsetjenesten er en viktig bidragsyter i den forebyggende innsatsen i Norge. En forutsetning for det er å levere kunnskapsbaserte tjenester i aktiv dialog med virksomhetene. Landskonferansen 2016 vil presentere forskning og kunnskap som er viktig og relevant for bedriftshelsetjenester nettopp for å kunne levere gode tjenester.

Konferansens overordnede tema er «Framgangsrik bedriftshelsetjeneste – kunnskapsbasert, robust og innovativ». En god konferanse skal fremme dialog. Det er i møtet med kolleger og ny kunnskap at god utvikling skapes.

Gjennom foredrag, minikurs, løpende dialog og aktiv deltagelse fra salen gis du som deltaker en mulighet til å bygge din kunnskap videre – nettopp for å sikre god og riktig forebygging.

– Konferansen blir både innholdsrik, morsom og spennende. Jeg ser fram til presentasjon av resultatene fra den pågående evalueringen av BHT. Den blir veldig spennende, og jeg håper så mange som mulig svarer på SINTEFs undersøkelse, sier landskonferansegeneral Odd Bjørnstad.

Kunnskap og forskning er globalt, og Landskonferansen henter gode metoder, viktige eksempler og ledende aktører fra andre miljø i Norden, og også fra det nasjonale instituttet i Norge; Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Landskonferansen BHT 2016

  • Her finner du program for landskonferansen BHT 2016, samt påmelding og mer praktisk informasjon.

Innlegget BHT 2016 – Snart fullt hus! dukket først opp på STAMI.