Kategorier

Den økende andelen eldre i arbeidslivet og i samfunnet generelt understreker behovet for å gi unge arbeidstakere et bærekraftig og sunt arbeidsliv, slik at flest mulig kan arbeide produktivt med god helse i hele sitt yrkesaktive liv.


Mer risikofylt for unge

En nylig publisert rapport fra Nordisk ministerråd viser at unge arbeidstakere har en 40 prosent økt risiko for arbeidsrelaterte psykiske plager, opptil 70 prosent økt risiko for arbeidsrelatert hodepine og en tre ganger økt risiko for arbeidsrelaterte hudproblemer, sammenlignet med eldre arbeidstakere. De unge arbeidstakere i de nordiske landene er også mer utsatt for uheldige og ugunstige eksponeringer på arbeidsplassen. De har en 70 prosent høyere risiko for å bli utsatt for store belastninger og dobbelt så stor risiko for en ulykke på jobb, i forhold til sine eldre kolleger. De nordiske landene står også overfor mange av de samme utfordringene når det gjelder yrkesdeltakelse blant unge voksne. Rapporten viser at midlertidige ansettelser er vanlig blant unge arbeidstakere og at de ofte har atypisk arbeidstid.

Les mer: Ny nordisk rapport om arbeidsforhold for unge arbeidstakere


Hvordan holder vi de unge arbeidstakere friske og motiverte?

En gjennomgang av den vitenskapelige litteraturen viser at fysisk krevende arbeid som tunge løft, psykososiale faktorer som tidspress og sikkerhetsklima i bedriften er faktorer knyttet til arbeidsulykker blant unge arbeidstakere. Når det gjelder arbeidsrelaterte helseproblemer viser litteraturen at eksponering for kjemikalier, tunge løft og psykososiale arbeidsbelastninger er betydelige risikofaktorer blant unge arbeidstakere. Når det kommer til arbeidsdeltakelse blant unge arbeidstakere ble tidlig arbeidsløshet, lav selvvurdert helse, etnisk minoritet og frafall fra skolen funnet som viktige faktorer for senere redusert sysselsetting.

Det er flere viktige faktorer som påvirker helse, miljø og deltakelse blant unge arbeidstakere i dag. Det er et sammensatt bilde og man må ta hensyn til flere faktorer: det å være ung, den enkelte arbeidstaker, kulturen den enkelte arbeidsplass, arbeidsoppgavene man settes til, utdanning man har og tilknytningen man har til arbeidslivet. Alle disse faktorene viser behovet for en tverrfaglig tilnærming.

Mer om kurset

    Innlegget Unge arbeidstakere i et sunt arbeidsliv dukket først opp på STAMI.