Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Seks av ti virksomheter som myndighetene kontrollerte i en stor tilsynsaksjon nylig, vet for lite om risikoer hos nabovirksomhetene.

Nyheter fra Arbeidstilsynet.

Seks av ti virksomheter som myndighetene kontrollerte i en stor tilsynsaksjon nylig, vet for lite om risikoer hos nabovirksomhetene.