Kategorier
Partikler og kjemikalier - røyk, gass, støv

Funn i et internasjonalt STAMI-prosjekt viser at økende eksponering for sementstøv gir risiko for redusert lungefunksjon hos arbeidere på lang sikt. Dette er ny kunnskap om risiko ved inhalasjon av sementstøv. Frokostseminaret var ved avdelingsdirektør Karl-Christian Nordby, og ble holdt 19. mai.

Innlegget STAMI-TV: sementstøveksponering og lungefunksjon dukket først opp på STAMI.

STAMI

Innlegget STAMI-TV: sementstøveksponering og lungefunksjon dukket først opp på STAMI.