Kategorier

Arbeidstakere som bor på byggeplasser under kummerlige forhold. Manglende registreringer i skatteetatens registre og mistanke om massivt svart arbeid og trygdesvindel. Dette er en del av hverdagen for den tverretatlige samarbeidsenheten mot arbeidslivskriminalitet.