Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Arbeidstakere som bor på byggeplasser under kummerlige forhold. Manglende registreringer i skatteetatens registre og mistanke om massivt svart arbeid og trygdesvindel. Dette er en del av hverdagen for den tverretatlige samarbeidsenheten mot arbeidslivskriminalitet.

Nyheter fra Arbeidstilsynet.

Arbeidstakere som bor på byggeplasser under kummerlige forhold. Manglende registreringer i skatteetatens registre og mistanke om massivt svart arbeid og trygdesvindel. Dette er en del av hverdagen for den tverretatlige samarbeidsenheten mot arbeidslivskriminalitet.