Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Arbeidstilsynet inviterer til workshop 1. juni 2016. Arbeidstilsynet informerer om regelverket, og byggherre og entreprenører belyser utfordringer fra sitt ståsted. NTNU og Norges Geotekniske Institutt bidrar også med kunnskap.

Nyheter fra Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet inviterer til workshop 1. juni 2016. Arbeidstilsynet informerer om regelverket, og byggherre og entreprenører belyser utfordringer fra sitt ståsted. NTNU og Norges Geotekniske Institutt bidrar også med kunnskap.