Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere registrerte over 111 200 henvendelser i 2015. Dette utgjør omtrent samme antall som i 2014. Flertallet av de besøkende kommer fortsatt fra Polen, etterfulgt av personer fra India, Litauen, Tyskland, Spania og Romania.

Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere registrerte over 111 200 henvendelser i 2015. Dette utgjør omtrent samme antall som i 2014. Flertallet av de besøkende kommer fortsatt fra Polen, etterfulgt av personer fra India, Litauen, Tyskland, Spania og Romania.