Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Torsdag 31. mars åpnet Arbeidstilsynet, NAV, politiet, Skatteetaten, Interkommunal arbeidsgiverkontroll og kemneren i Kristiansand sitt samlokaliserte senter i Agder. Herfra skal etatene sammen bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet i regionen.

Nyheter fra Arbeidstilsynet.

Torsdag 31. mars åpnet Arbeidstilsynet, NAV, politiet, Skatteetaten, Interkommunal arbeidsgiverkontroll og kemneren i Kristiansand sitt samlokaliserte senter i Agder. Herfra skal etatene sammen bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet i regionen.