Kategorier

EU-domstolen konkluderer med at nasjonale produktregistre ikke er i strid med EU-bestemmelsene. Farlige kjemikalier skal fortsatt registreres i det norske produktregisteret.