Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EU-domstolen konkluderer med at nasjonale produktregistre ikke er i strid med EU-bestemmelsene. Farlige kjemikalier skal fortsatt registreres i det norske produktregisteret. 

Siste nyheter

EU-domstolen konkluderer med at nasjonale produktregistre ikke er i strid med EU-bestemmelsene. Farlige kjemikalier skal fortsatt registreres i det norske produktregisteret.