Kategorier

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på nye forslag om harmonisert klassifisering og merking for tre stoffer. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 21. april 2016.