Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet endrer kravene til overvåkning av akutte utslipp på Troll- og Fram-feltene i Nordsjøen. Statoil kan bruke satellittbasert radar i kombinasjon med prosessovervåkning. I tillegg må de etablere et supplerende system for overvåkning når satellitt ikke kan brukes.

Siste nyheter

Miljødirektoratet endrer kravene til overvåkning av akutte utslipp på Troll- og Fram-feltene i Nordsjøen. Statoil kan bruke satellittbasert radar i kombinasjon med prosessovervåkning. I tillegg må de etablere et supplerende system for overvåkning når satellitt ikke kan brukes.