Kategorier

Miljødirektoratet gir Sandefjord kommune tilsagn om 120 millioner kroner til å rydde opp i forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden.  Fjorden inneholder PCB, kvikksølv og andre miljøgifter som utgjør stor risiko for å spre seg i økosystemet.