Kategorier

Miljødirektoratet har sendt pålegg til Monopol Hempel og gitt frist til 1.september med å sende inn tiltaksplanen til Miljødirektoratet. Vedtaket kan påklages innen 3 uker.