Kategorier

Miljødirektoratet inviterer til seminar for de som jobber med grensekryssende forsendelser av avfall. Årets tema er Tillit og miljørisiko, og vi har blant annet fått to representanter fra bransjen (Renor og  Norsk Gjenvinning Downstream ) til å fortelle om sine erfaringer med eksport av avfall.