Kategorier

Kriteriene er omdefinert for når et biocidaktivt stoff er dannet på stedet (in situ). I den forbindelse er det satt en frist for innsendelse av notifisering for aktive stoffer og/eller tilhørende «precursors» (forløpere til, eller ingredienser som danner aktivt stoff) som nå faller inn under kriteriene.