Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kriteriene er omdefinert for når et biocidaktivt stoff er dannet på stedet (in situ). I den forbindelse er det satt en frist for innsendelse av notifisering for aktive stoffer og/eller tilhørende «precursors» (forløpere til, eller ingredienser som danner aktivt stoff) som nå faller inn under kriteriene.

Siste nyheter

Kriteriene er omdefinert for når et biocidaktivt stoff er dannet på stedet (in situ). I den forbindelse er det satt en frist for innsendelse av notifisering for aktive stoffer og/eller tilhørende «precursors» (forløpere til, eller ingredienser som danner aktivt stoff) som nå faller inn under kriteriene.