Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Franzefoss Gjenvinning avd. Eide, i Fjell kommune i Hordaland, søkte om løyve til utslepp av per- og polyfluorerte stoff (PFAS). Miljødirektoratet har avgjort å gi løyve til utslepp av PFAS på visse vilkår. Vi har også redusert bedrifta sin lagerkapasitet for farleg avfall i samsvar med søknad frå bedrifta.

Franzefoss Gjenvinning avd. Eide, i Fjell kommune i Hordaland, søkte om løyve til utslepp av per- og polyfluorerte stoff (PFAS). Miljødirektoratet har avgjort å gi løyve til utslepp av PFAS på visse vilkår. Vi har også redusert bedrifta sin lagerkapasitet for farleg avfall i samsvar med søknad frå bedrifta.