Kategorier

Kjemikaliebyrået ECHA etterspør innspill til den sosioøkonomiske vurderingen i forbindelse med forslag om forbud mot D4 og D5 under kjemikalieregelverket REACH. Høringsfrist til ECHA er 16. mai 2016.