Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet inviterer til temadag 1. juni 2016 om tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomheten. Sett av datoen allerede nå!

Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet inviterer til temadag 1. juni 2016 om tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomheten. Sett av datoen allerede nå!