Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Hovedtemaet for aksjonen var kvaliteten på sikkerhetsdatablader. 650 sikkerhetsdatablader ble kontrollert og det ble funnet feil i 60 % av dem.

Hovedtemaet for aksjonen var kvaliteten på sikkerhetsdatablader. 650 sikkerhetsdatablader ble kontrollert og det ble funnet feil i 60 % av dem.