Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Grønne tak bidrar flere steder til å holde igjen vann og dempe risikoen for flom i byene ved store nedbørsmengder. Et forsøksprosjekt er i gang med å finne ut hvordan vegetasjon på tak fungerer i et nordlig klima. 

Grønne tak bidrar flere steder til å holde igjen vann og dempe risikoen for flom i byene ved store nedbørsmengder. Et forsøksprosjekt er i gang med å finne ut hvordan vegetasjon på tak fungerer i et nordlig klima.