Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Saksbehandlingsgebyret for eksport og import av avfall har økt for å dekke de reelle kostnadene ved saksbehandlingen. Fra 22. februar 2016 økte gebyrsatsen til 11 600 kroner per samtykke, både for import- og eksportsaker.

Siste nyheter

Saksbehandlingsgebyret for eksport og import av avfall har økt for å dekke de reelle kostnadene ved saksbehandlingen. Fra 22. februar 2016 økte gebyrsatsen til 11 600 kroner per samtykke, både for import- og eksportsaker.