Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EU gjennomfører nå en offentlig høring av forslag om å utvide kandidatlista med fire nye stoffer. Høringsfrist til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA er 14.04.2016.

Siste nyheter

EU gjennomfører nå en offentlig høring av forslag om å utvide kandidatlista med fire nye stoffer. Høringsfrist til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA er 14.04.2016.