Kategorier

Regulering av biodrivstoff i Norge i dag Per i dag er det et omsettingskrav for biodrivstoff til veitransport. Det vil si at de som selger drivstoff til veitrafikk må sørge for at 5,5 prosent av den årlige omsettingen er biodrivstoff.  Noen typer biodrivstoff «dobbeltelles». Det vil si at en liter med slike biodrivstoff telles som to liter. «Dobbelttellingen» er ment som et incitament til å bru…