Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på nytt forslag om harmonisert klassifisering og merking for et nytt stoff. Forslaget er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 14. april 2016.

Siste nyheter

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på nytt forslag om harmonisert klassifisering og merking for et nytt stoff. Forslaget er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 14. april 2016.