Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kravet om at virksomheter som skal registrere samme stoff skal dele data mellom seg er et av de grunnleggende prinsippene i REACH-regelverket. Ved å gjøre dette kan registrantene redusere kostnadene og unngå igangsetting av unødvendige forsøk, spesielt de på virveldyr. ECHA vil ikke akseptere registreringer der data åpenbart ikke har blitt delt.

Kravet om at virksomheter som skal registrere samme stoff skal dele data mellom seg er et av de grunnleggende prinsippene i REACH-regelverket. Ved å gjøre dette kan registrantene redusere kostnadene og unngå igangsetting av unødvendige forsøk, spesielt de på virveldyr. ECHA vil ikke akseptere registreringer der data åpenbart ikke har blitt delt.