Kategorier

204 små fjellrevvalper fordelt på 40 kull så dagens lys for første gang i Norge i 2015. Spesielt i områdene fra Sylane til Saltfjellet ble fjoråret en suksess for den kritisk truede arten.