Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

I dag legger det internasjonale Naturpanelet fram sin aller første utredning. Den slår fast at pollinering utført av insekter og pattedyr har stor betydning for verdens matproduksjon og foreslår ulike tiltak for å ta vare på de pressede pollinatorene.

I dag legger det internasjonale Naturpanelet fram sin aller første utredning. Den slår fast at pollinering utført av insekter og pattedyr har stor betydning for verdens matproduksjon og foreslår ulike tiltak for å ta vare på de pressede pollinatorene.