Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Rapporten «Statusoversikt for jaktbart småvilt» viser at det gjennom de seinere år har vært en negativ utvikling i en del småviltbestander. Rapporten blir et viktig grunnlag når Miljødirektoratet skal revidere de sentrale jakttidsbestemmelsene for 2017-2022.

Siste nyheter

Rapporten «Statusoversikt for jaktbart småvilt» viser at det gjennom de seinere år har vært en negativ utvikling i en del småviltbestander. Rapporten blir et viktig grunnlag når Miljødirektoratet skal revidere de sentrale jakttidsbestemmelsene for 2017-2022.