Kategorier

I forbindelse med naturtypekartlegging i 2016 har Miljødirektoratet tidligere sendt ut et oppdrag til alle Fylkesmenn om å gi innspill til aktuelle arealer for naturtypekartlegging. Vi legger nå ut de foreslåtte arealene og ber om ytterligere innspill til prosessen med å endelig velge arealer for kartlegging i 2016.