Kategorier

Miljømyndighetene har kontrollert vaskeri- og renseribransjen for å sjekke om de oppfyller kravene til miljømessig drift. Nesten alle av de totalt 114 kontrollerte anleggene bryter ett eller flere miljøkrav.