Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kongen i statsråd har i dag opprettholdt Klima- og miljødepartementets vedtak om å gi tillatelse etter forurensningsloven til gruvevirksomhet i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane.

Siste nyheter

Kongen i statsråd har i dag opprettholdt Klima- og miljødepartementets vedtak om å gi tillatelse etter forurensningsloven til gruvevirksomhet i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane.