Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratets kontroller av eiere av kjøle-og ventilasjonsanlegg avdekket at halvparten ikke har gjennomført lovpålagte tester for å forhindre lekkasje av fluorholdige klimagasser.

Siste nyheter

Miljødirektoratets kontroller av eiere av kjøle-og ventilasjonsanlegg avdekket at halvparten ikke har gjennomført lovpålagte tester for å forhindre lekkasje av fluorholdige klimagasser.