Kategorier

Miljødirektoratets kontroller av eiere av kjøle-og ventilasjonsanlegg avdekket at halvparten ikke har gjennomført lovpålagte tester for å forhindre lekkasje av fluorholdige klimagasser.