Kategorier

I forbindelse med behandling av søknader om godkjenning ber det europeiske kjemikaliebyrået ECHA om ytterligere opplysninger om alternativer for arsensyre, to løsemidler og flere kromforbindelser. Frist for innsending av opplysninger er 6. april.