Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA har nylig gjort det enklere å finne informasjon om de om lag 120 000 kjemikaliene som brukes i Europa pr i dag.

Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA har nylig gjort det enklere å finne informasjon om de om lag 120 000 kjemikaliene som brukes i Europa pr i dag.