Kategorier

I tråd med Stortingets rovviltforlik gjennomfører Miljødirektoratet ekstraordinære uttak av jerv i enkelte områder denne våren. Målet er å redusere skader på sau og tamrein i 2016 forårsaket av jerv.