Kategorier

Totalt 52 jerver ble felt i løpet av lisensfellingsperioden fra 10. september 2015 til 15. februar 2016. Det er fortsatt behov for ekstraordinære uttak av jerv i enkelte deler av landet for å redusere skader på husdyr og tamrein.