Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

I 2016 har Miljødirektoratet nær 40 millioner kroner til rådighet, for å sikre og tilrettelegge friluftslivsområder for allmennheten.

I 2016 har Miljødirektoratet nær 40 millioner kroner til rådighet, for å sikre og tilrettelegge friluftslivsområder for allmennheten.