Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EU-Kommisjonen skal foreslå endringer i vedleggene til REACH. Dette for å klargjøre hvilken informasjon som skal kreves ved registrering av nanomaterialer under REACH. EU-Kommisjonen har i den forbindelse publisert en innledende konsekvensutredning (Inception Impact Assessment).

Siste nyheter

EU-Kommisjonen skal foreslå endringer i vedleggene til REACH. Dette for å klargjøre hvilken informasjon som skal kreves ved registrering av nanomaterialer under REACH. EU-Kommisjonen har i den forbindelse publisert en innledende konsekvensutredning (Inception Impact Assessment).