Kategorier

Her finner du nytt vilkårsdokumentet for refusjon/tilskudd for mottak av spillolje som gjelder fra og med 1. mai 2016.  Vilkårsdokumentet er oppdatert for å passe til elektronisk deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall som i løpet av våren fullt ut erstatte r papir skjema .