Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Fra 27. desember 2015 begynte strengere reguleringer av PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner) å gjelde i EØS-området.

Fra 27. desember 2015 begynte strengere reguleringer av PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner) å gjelde i EØS-området.